Ak Kiyès Mwen Sanble ?

21.95$

De Julie K. Lundgren

Langue : Créole

24 Pages

Éditeur : Koleksyon Syans Mwen

Code 894

Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan anviwonman ou ? Plant yo ki ap grandi e fleri, Solèy la ki leve pou chofe tè a, epi matyè ki ap transfòme soti nan yon fôm pou ale nan yon lòt… tout se koze lasyans. Koleksyon Syans Mwen se yon seri liv ki pèmèt nou esplore epi devlope konesans sans syans lavi, nan syans latè ak nan teknoloji. Ti libreri sa a alinye avèk estanda NSTA (Asosyasyon Nasyonal Pwofesé Syans) pwopoze. Tout liv yo gen teks ki enteresan avèk desen an koulè pou timoun nan nivo jaden – danfan jiska twazyèm ane. Èske ou Pare ?

Rupture de stock

Catégorie : Étiquette :