Katakata Kooow !!!

21.95$

De Florence Lafalaise

Langue : Créole

14 Pages

Éditeur : Edisyon 2 Kreyòl Yo

Code : 832

“Katakata kooow”, se yon tèks Florence Lafalaise ekri, ki parèt nan « Edisyon 2 Kreyòl Yo » , pou lane 2020 an, nan koleksyon « Istwa Danfans » . Otè a pati ak yon tit ki se yon onomatope ki imite bri yon loray. Zèv sa se yon istwa pèsonèl kote otè a pataje ak lektè yo, yon evènman ki te rive l lè l t ap grandi. Yon kout loray te fè l pèdi bonnanj li, kote l rive fouye pye l nan yon chodyè sòs manman l t ap prepare. Sa ki te fè manman l te ba l yon bèl koreksyon.

Florence te konn anpil peripesi lè l te piti. Se timoun bò lakay li ki konn ap fawouche l. Bagay sila rive paske l te pè loray anpil. Jou ti zanmi l yo te vin dekouvri sa, se sa yo bliye yo pa fè l pase. Nan chimen lekòl, nan chimen legliz, yo te fè l monte lesyèl pa do, se sa edikatris la fè konnen. Li konn kriye e menm pete batay pou jwenn yon repo. Fawouch la kòmanse pou li lè l te pete kouri pou yon kout loray. Lespri l voltije. Li rantre pye l nan yon chodyè sòs, konsa Florrence rakonte n listwa ki te pase nan yon dimanch apremidi. Manman l te fè po bouda l pou fè l pran men l.

Rupture de stock

Catégorie : Étiquette :