Kod yanm

27.00$

De Raphaël Confiant

Langue : Créole Martiniquais

203 Pages

Editeur : Caraïbéditions

Code : 140

Nan mitan siek-la ki fini pasé, pa koté sé lanné 1950-60 la, an majò yo ka kriyé Wozalien Sen-Viktò ka santi konsidiré lavi-a ka koumansé chouboulé davwè anchay bagay, anchay mes ek labtid ki modèn ka fè tan pwofondé adan ti péyi Matinik la. Kontel, zafè majò-tala kivédi an moun ki ka mété lod épi respé adan an kartié, sa ja pres bout ek ni jenn tibray ki pa paré ba Wozalien respektasion-an i té ni an tan lontan-an.
Kantapou zafé konba kok la éti i toujou té an mapipi adan’y lan, sa ka disparet anmizi-anmizi pis ni dot kalté model lanmizman ki débatjé nan péyi-a. Wozalien, ki sé an antriprènè, ni twa madanm diféran adan twa komin Matinik an plis di madanm mayé’y. Sé fanm-tala, ki yo té ka kriyé « fanm-déwò », ba’y yich tou ek i ka otjipé di yo kondi sé té yich ofisiel li. Men kon pou zafé majò-a ek zafè konba kok la, zafé fanm-déwò pa ka woulé nawflaw kon avan ek sa ka fann tet Wozalien bon kalté fann lan.

5 en stock

Catégorie : Étiquette :