Kreyòl Dis pa nan lang ayisyen an pou aprann fè lekti ak ekriti li

15.65$

De Woje E. Saven, Iv.J.Jozèf

Langue : Créole

120 Pages

Editeur : Educa Vision Inc

Code : 171

Dis pa nan lang ayisyen-an se yon mànyèl pratik ki kab ede tout ayisyen ki vle aprann fè lekti ak ekriti lang nasyonnal yo pale deja-a. Liv gramè-sa-a respekte òtograf depatman Edikasyon nasyonnal ayisyen te pibliye 31 janvye 1980 dapre yon Lwa 28 septanm 1979. Nan dezyèm edisyon-sa-a gen kèk ti chanjman ki fèt pou rann izaj liv-la pi enteresan.

Rupture de stock

Catégorie : Étiquette :