Madan Jil

18.95$

De Moris Siksto

Langue : Créole

38 Pages 

Éditeur : Edisyon 2 Kreyòl Yo

Code : 831

Mesyedam Lasosyete, Men Moris Siksto ! Pran ti chèz ba nou pou n tande koze. Gen yon lòbèy ki pete nan lakou Madan Jil yèoswa. Se nan koze ak kòmè I, Madan Emanyèl, nan pataje sa youn te wè, sa lòt la te tande, y ap rive konprann dekiprevyen lòbèy sila a.

Refleksyon 2 medam je klere sa yo sou sa k te pase a voye gason  kou fanm al poze tèt yo anpil kesyon sou plizyè koze tankou, fason gason nan sosyete nou gentandans jere sksyalite yo, relasyon granmoun gason ak jenn fi, dwa jenn fi ak jenn gason pou yo pran responsabilite seksyèl yo, responsabilite fanm ak gason je klere pou yo pale koze k mande pou n pale yo

Rupture de stock

Catégorie : Étiquette :