Nehanda

21.95$

De Yvonne Vera, Joseph Audeva

Langue : Créole

155 Pages

Éditeur : Edisyon 2 Kreyòl Yo

Code : 886

Manzè Yvonne te fèt Zimbabwe, yon ti peyi sou kontinan Lafrik la ki peple ak moun ki pa twò diferan ak nou menm ann Ayiti. Li se yon gwo sanba Anfriken ki bay vwa fanm yo plas santral nan istwa I yo.

Nan bèl woman sa a nou tradui a, manzè Yvonne preszante nou Nehanda, yon fanm espri yo chwazi kòm fanm saj pou ede pèp Zimbabwe a akouche libète I, pou yo dechouke blan yo ki soti pou vòlè lavni yo.

Manzè Yvonne pran men nou pou I mennen n eksplore kijan fanm sa a imajine liberasyon sila a l ap ede pèp la akouche a.

3 en stock

Catégorie : Étiquette :