An n al Lazil

20.00$

De Fred Edson Lafortune

Trilingual Press

2014

Langue: créole
112 pages

code: 682

Rupture de stock

Catégorie : Étiquette :

Description

Powèm mv/en yo melanje foli, rèv ak reyalite. Se yon konplisite ant mizik, dans, espastan, pwoblèm ekzistansyèl ak bagay espirityèI. Mwen itilize yon tèm tankou
lanmou kàm metafô. Yon imaj. Se yon espas kote tout sa ki la pa la. Oubyen tout sa ki palapala. Yon sôt de anyenki pa anyen. Powèm mwen yo se vwayaj. Yon
vwayaj ki konplètman imajinè. Vwayaje lòt bò vibrasyon tan an pou m jwenn yon lòt mwen menm. Yon lòt espastan. Tout vwayaj se foli. Twa sezon pase deja, prentan
an prèske prÀ/ente, an n al Lazil…,,
 » Lazil, yon minisipalite awondisman Ansavo, nan depatman Nip peyi dAyiti. Se yonelàj, si nou vle, de sa ki fonde richèsiekrè zôn sa a, de sa ki fè li moun li ye jodi a, brèf de kilti ki konstitye li. Kidonk se yon v\À/ayaj antisipe sou tout i$/a posib kàp tann yo (ou ki ta kapab tann yo, si…) e vwayaj sa a, admèt li, te ka chaje kliche, te ka pa pote anyen nouvo. Men anba plim Fred Edson Lafortune li vin yon fè primôdyal. Se alafwa dekouvèt yon kilti, sa kilti saareprczante pou li, ki konotasyon kâp bouyi anndan l, e tranplen vè yon lèt bagay, vè lôt reyalite: entansite yon rèv pwofon li pa sispann pote nan kè I pou peyi ki akouche Lazilla: (màp pale de yon peyi krisifye, peyi Ayiti Toma) entansite yon lanmou enfini, ekstrawôdinè li pa sispann resanti pou envite vwayaj la, byenneme adore li a. (…) An n al LazzT se yon rekèy ki nan mitan tribilasyon peyi nou, vin ilistre yon fwa anplis kapasite veritab literati kreyôl la, e a kote yon bann bri esteril, vin pran plas li trankilman nan istwa literati nou ! ,,