Pa Kache Richès Nou Anbatè

13.95$

De Gérard – Marie Tardieu, Samuel Jean Baptiste

Langue : Français / Créole

50 Pages

Editeur : Kopivit Laksyon Sosyal

Code : 907

Lekòl fondamantalayisyen an, ki pran sous li nan yon filozifiimanis epi pratik, montre volonte pou li gen tout karaktè yon lekòl nasyonal. Li vize avan toutlòt bagay, pou li rive fòme yon kalite « moun-sitwayen-pwodiktè » ki gen kapasite pou yo chanje kondisyon fizik natirèl yo, pou yo kreye richès materyèl, epi pou yo kontribiyenan layite valè kiltirèl, moral ak espirityèl toupatounan peyi a.

Rupture de stock

Catégorie : Étiquette :