Latè Panche ! Latè Viré !

21.95$

Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan anviwonman ou ? Plant yo ki ap grandi e fleri, Solèy la ki leve pou chofe tè a, epi matyè ki ap transfòme soti nan yon fôm pou ale nan yon lòt… tout se koze lasyans. Koleksyon Syans Mwen se yon seri liv ki pèmèt nou esplore epi devlope konesans nan syans lavi, nan syans fizik, nan syans latè ak nan teknoloji. Ti libreri sa a alinye avèk estanda NSTA (Asosyasyon Nasyonal Pwofesè Syans) pwopoze. Tout liv yo gen teks ki enteresan avèk desen an koulè pou timoun nan nivo jaden -danfan jiska twazyèm ane. Èske ou Pare ?

Rupture de stock

Catégorie : Étiquette :

Description

De : Conrad J.Storad

Koleksyon Syans Mwen

24 Pages

Langue : Créole

Code 899